Cara agar twitter banyak yang follow – follower twitter adalah orang yang mengikuti suatu akun twitter,follower jika diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia artinya adalah pengikut,Mempunyai banyak follower twitter mungkin Pencarian :cara akun twitter supaya dipromosikan oleh pihak twitter (2)cara followers banyak di akun twitter (1)contoh status minta follow twitter ke yg banyak follower nya (1)