All

Popular

All

Top Rated

Cerkak Basa Jawa

TEGESE CERKAK Crita cekak iku crita gancaran kang ngandhut prastawa kang ora dawa lan ora akeh alur critane. Ing basa Indonesia, disebut cerita pendek (cerkak).Utawi sawijining karangan kang nyritakake bab-bab kang ana...