1. Faktor yang mempengaruhi kelulusan SNMPTN -Nilai Raport semester 1-5 -Prestasi lain diantaranya : Indeks sekolah, prestasi alumni, piagam, dll 2. Pengaruh Nilai UN terhadap kelulusan SNMPTN -Nilai UN tidak mempengaruhi kelulusan (pengalaman 2013), -Hasil UN hanya dilihat dari Lulus dan tidaknya UN(Jika tidak Lulus UN, maka kelulusan SNMPTN langsung di gugurkan walaupun sebenar udah